Veľká pohoda

V priebehu dňa je vždy dôležitý aspoň krátky odpočinok, ktorý dokáže i v neskorých popoludňajších hodinách motivovať zamestnancov k vyšším pracovným výkonom. Pomocníkom pre tieto prípady vám určite bude kreslo z nízkeho sedenia Kala. Príjemné, pohodlné a hlavne veľké kreslo vám ponúka všetok komfort pri neformálnej schôdzke alebo vo chvíľach relaxu.