„Dizajn je o hľadaní znamenitosti - splnenie pokynov zákazníka, ale aj nahliadnutie za obyčajnú špecifikáciu úlohy a začlenenie pocitov a možno aj vecí, pri ktorých si zákazník neuvedomuje, že by ich potreboval. Táto syntéza dizajnérskeho zadania s dizajnérskou inšpiráciou môže dať vzniknúť niečomu zvláštnemu, čo sa bude odlišovať od ostatných výrobkov. Takéto výrobky vydržia veky a stávajú sa klasikou"
Design: Craig Jones


Platform

Stôl, ktorý nikde nekončí

Hovorí sa, že spojené pracoviská majú svoj pôvod v kanceláriách britského architekta Sira Normana Fostera z konca 90. rokov minulého storočia. Tento architekt sa presúval po kancelárii a sedával u rôznych členov svojho dizajnérskeho tímu a nakoniec sa rozhodol, že tento spôsob tímovej práce bude oveľa efektívnejšia pri jednom "stole, ktorý nikde nekončí". Otvorený kancelársky stôl Platform umožňuje vytvárať flexibilné varianty pracovísk. Systém je vhodný pre rôzne typy pracovísk - Hot Desk, Call Centre, Team Office. Kancelársky stôl Platform vyzýva ku komunikácii a interakcii medzi užívateľmi, a  podporuje tímovú prácu. Možno ho tiež rozdeliť paravánmi a vytvoriť tak dôverné, uzavreté pracovisko pre rôzny počet užívateľov. Mikro-architektúru tohto pracovného priestoru dotvára rad kancelárskych doplnkov, držiakov monitorov, držiakov CPU atď. Má veľmi dômyselný centrálny káblový systém, nielen čo sa týka prívodu elektriny, ale aj pripojenie k zdroju dát (pripojenie PC, laptopov, telefónnych staníc atď.).