„Dizajn je o hľadaní znamenitosti - splnenie pokynov zákazníka, ale aj nahliadnutie za obyčajnú špecifikáciu úlohy a začlenenie pocitov a možno aj vecí, pri ktorých si zákazník neuvedomuje, že by ich potreboval. Táto syntéza dizajnérskeho zadania s dizajnérskou inšpiráciou môže dať vzniknúť niečomu zvláštnemu, čo sa bude odlišovať od ostatných výrobkov. Takéto výrobky vydržia veky a stávajú sa klasikou"
Design: Craig Jones