„Stolový systém Focus je najlepším odrazom tvaru, ktorý sme podriadili filozofii funkčnosti. Funkčnosť, estetický vzhľad, jednoduchosť a flexibilita sú v súčasnosti základnými prvkami na pracovisku."
Design: Aleš Lapka, Petr Kolář