Systém riadenia stavby

Všetko zabezpečíme za vás. Odpadá starosť so strážením jednotlivých dodávateľov a ich plnením, termínmi, finančnými objemami apod. Práce prebiehajú v spolupráci s pridruženými partnermi - subdodávateľmi, ktorí sú starostlivo vyberaní podľa náročnosti a typu realizácie. Okrem časovej úspory stojí za obľúbenosťou fit-out riešeni aj značná úspora investícií, ktorá sa podľa náročnosti projektu pohybuje medzi 5-25%.

Vďaka prepracovanému systému riadenia stavby, kontroly kvality a kvality odvádzaných prác, predstavujú fit-out projekty ideálne riešenie pre stredné a veľké firmy, ktoré chcú svoje investície spravovať čo najefektívnejšie a zároveň požadujú od svojho dodávateľa nekompromisnú kvalitu.