Systém riadenia

Zaviedli sme prepracovaný integrovaný systém riadenia spoločnosti, aby sme mohli zabezpečiť vysokú úroveň kvality našich výrobkov, bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, aby sme znížili záťaž na životné prostredie, čo pokladáme za prioritné, pre dosiahnutie úspešnosti a prosperity našej akciovej spoločnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti na tuzemskom a zahraničnom trhu. Certifikáciu systémov riadenia vykonávanú nezávislou externou organizáciou chápeme ako overenie funkčnosti systémov riadenia a zároveň ako jeden z možných zdrojov informácií vedúce k neustálemu zlepšovaniu všetkých činností spoločnosti.

 • CFCS 2002:2013 » Click to zoom ->
  CFCS 2002:2013
 • CSN OHSAS 18001 » Click to zoom ->
  CSN OHSAS 18001
 • CSN EN ISO 14001 » Click to zoom ->
  CSN EN ISO 14001
 • CSN EN ISO 9001 » Click to zoom ->
  CSN EN ISO 9001