Design je o hledání znamenitosti – splnění pokynů zákazníka, ale rovněž nahlížení za pouhou specifikaci úkolu a začlenění pocitů a možná i věcí, u nichž si zákazník neuvědomuje, že by je potřeboval. Tato syntéza designérského zadání s designérskou inspirací může dát vzniknout něčemu zvláštnímu, co se bude odlišovat od ostatních výrobků. Takové výrobky vydrží věky a stávají se klasikou."
Design: Craig Jones