Celková plocha:  18.310 m²
Počet zaměstnanců dřevovýroby:  47
Počet zaměstnanců kovovýroby:    22
Plocha celé výroby:
  5.200 m²
Plocha obslužných prostorů:
    500
Plocha skladů materiálu:   
  2.600 m²
Plocha skladů expedice:   
  7.900 m²
Plocha kancelářských prostorů:   2.500

Výroba

Výrobní závod jsme na začátku 90. let kompletně zmodernizovali a nyní se na jeho místě nachází nejmodernější továrna na výrobu nábytku ve střední a východní Evropě. Od té doby jsme několikrát zvětšili prostory výrobního závodu a zvýšili výkon. Tato expanze šla ruku v ruce se zvýšením efektivnosti výroby. V květnu 2012 jsme se stali prvním výrobcem kancelářského nábytku v tomto regionu, který zavedl do výroby nejmodernější laserovou technologii na úpravu nábytkových hran.

S každým zvýšením výrobní kapacity došlo ke změně dispozic továrny, aby byl zajištěn co nejefektivnější pracovní výkon – od skladů surovin až po sklady s hotovými výrobky a expedici. Máme rovněž ozkoušený a prověřený systém zpětné vazby od výrobního provozu až po projektové a výrobní inženýry. To zajišťuje, že se naše výrobky bez ustání zlepšují, čímž dochází ke zjednodušení výrobních postupů a minimalizaci množství použitého materiálu. Celá továrna je připravena omezit dopady na životní prostředí – ať již v podobě snížení emisí, upravených výrobních postupů, komplexního systému nakládání s odpady nebo kontroly dodavatelů ohledně uplatňování kritérií v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost TECHO je i v této oblasti vedoucím představitelem a vzorem pro ostatní výrobce CEE.

V posledních deseti letech jsme investovali značné finanční částky do naší továrny, aby nezatěžovala životní prostředí. Pokud jde o znečištění vody a ovzduší, naše továrna funguje v souladu se skandinávskými normami, jež jsou mnohem přísnější než normy EU. Naše emise činí pouze 10% z limitu, který je podle norem EU přípustný.