DOX

Od roku 2009 jsme spolu s Hlavním městem Praha hlavním partnerem nového Centra současného umění DOX.

Centrum současného umění, architektury a designu DOX je vnímáno jako dynamická kulturní platforma a prostor pro konfrontaci rozdílných přístupů. Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení a tendencí. Díky nezávislosti na státních institucích a programu založenému na mezinárodní spolupráci se otevření centra stalo zásadním průkopnickým počinem na české kulturní scéně.

Cílem je prezentovat české umění v mezinárodním kontextu a poskytnout platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou. Rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím. Vytvořit prostředí, jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných pohledů.