Know-how

Barevné souvislosti

Ona:   
Pane architekte, proč jsou ty interiéry tak nevýrazné a šedivé?
On: Máte krásný oranžový kostým, opravdu v něm vypadáte velmi dobře.
Ona: Děkuji.
On:
Myslíte si, že bych Vám řekl stejnou větu, kdybychom byli nyní v jasně zeleném interiéru?

Barvy kolem nás

"Barva v architektuře je světlo. Prolínání světla a plastického tvaru stavebních prvků je úžasnou scénografií, prostorem pro barvu." 
Petr Kolář (architekt)


"Stíny jsou díky zbytkům světla plny barevných tónů. Barva je nástroj poznání světla. Sčítáním barevných ploch, při zachování určitého meziprostoru pro působení světelných paprsků, vzniká BAREVNOST. Barvu používat znamená zároveň s ní nepřetržitě bojovat." 
Pavel Roučka (výtvarník)


"Móda přináší nejen do interiérů, ale i do celé společnosti vizuální neklid. Je to svět přeměn. Objasňuje pomocí barev, tvarů a struktur to, co ještě nebylo vyřčeno. Barva má prvotní účinek na psychiku, teprve pak následuje tvar, či struktura". 
Daniela Flejšarová (módní návrhářka)


"Výběr barvy nábytku úzce souvisí s charakterem exteriéru budovy a použitých materiálů. Návrhář nábytku musí rozhodně dbát na to, aby barevná paleta atmosféru místnosti zesílila nebo podpořila. Konečný úspěch určuje součet všech částí, symbióza tvarů a barev  budovy a zařízení."
Hans Verboom (designér)

"Barva je psychofyziologická záležitost. Citron nasvícený načervenale, pozorovaný v izolovaném prostředí, bez porovnání, vidíme a vnímáme žlutý. Své vjemy vyhodnocujeme přes mozek a svou zkušenost. Přístroj reaguje na vlnění a chladně, bez mozku, „vidí“ červený citron. Jsme překvapeni." 
Pavel Štecha (fotograf)