Systém řízení stavby

Vše zajistíme za vás. Odpadá starost s hlídáním jednotlivých dodavatelů a jejich plněním, termíny, finančními objemy apod. Práce probíhají ve spolupráci s přidruženými partnery – subdodavateli, kteří jsou pečlivě vybíráni podle náročnosti a typu realizace. Kromě časové úspory stojí za oblíbeností fit-out řešení také značná úspora investic, která se podle náročnosti projektu pohybuje mezi 5–25 %.

Díky propracovanému systému řízení stavby, kontroly kvality a jakosti odváděných prací, představují fit-out projekty ideální řešení pro střední a velké firmy, které chtějí své investice spravovat co nejefektivněji a zároveň požadují od svého dodavatele nekompromisní kvalitu.