Česká pošta

Česká pošta nově

Cílem projektu bylo zlepšit vnímání Pošty veřejností a zvýšit pracovní komfort zaměstnanců. Změna tváře Pošty, aby byla přátelská svým prostředím i systémem obsluhy zákazníka. Jedním z kroků byla přestavba a modernizace poboček. Ve spolupráci s odborníky z jednotlivých úseků Pošty, zástupci pošt, ale i poštovními odbory jsme vypracovali koncept pilotního projektu, který se realizoval v pražském nákupním centrum EDEN.