Atlas Copco

Kvalitnější pracovní prostředí

Zadáním klienta byl požadavek na kvalitnější, moderní pracovní prostředí. V rámci fit-out projektu jsme klientovi poskytli komplexní služby od návrhů prostorového řešení, přes likvidaci stávajícího mobiliáře, provedení stavebních prací až po dodávku kancelářského vybavení. 

Na základě požadavků na jednací prostory, oddělení manažerských pracovišť a zvětšení úložných prostor, vznikl návrh technického řešení, který obsahoval i požadavky na změny rozvodů elektroinstalací, vzduchotechniky, vytápění a centrálního osvětlení. Součástí dodávky byly i demoliční práce stávajících stěn a výstavba nových SDK a skleněných příček.

Díky řešení dodávky na klíč a operativní komunikaci pouze s jedním dodavatelem, jsme docílili úspory investic klienta, hladký a rychlý průběh realizace v předem stanovených termínech.