Certifikáty

Postoj k trvale udržitelnému rozvoji je pro nás zcela zásadním, každodenním a naprosto přirozeným jevem. Naše společnost byla založena aktivními sportovci, a proto je šetrnost k přírodě vetkána do rodného listu TECHO od počátku jeho existence. Byly jsme jednou z prvních společností na českém trhu, která nechala testovat všechny své produkty podle evropských a světových ekologických norem a dnes jsme i mezi svými konkurenty respektovaným lídrem v oblasti ochrany životního prostředí.

Systematicky mapujeme dopady své činnosti, a to nejen ty, které vyplývají ze samotné výroby, ale i všechny další, spojené s fungováním firmy – od vlivu dodavatelsko – distribučního řetězce až po chování jednotlivých zaměstnanců.

TECHO je držitelem celé řady prestižních certifikátů a ocenění, jako je například certifikát C-o-C („Chain of Custody“), kterým se společnost zaručuje, že bude využívat pouze dřevo z ověřených zdrojů a nikoli například dřevo z ubývajících deštných pralesů. Svou vedoucí pozici mezi ekologicky-odpovědnými světovými producenty jsme také formálně potvrdili členstvím ve FISP („Furniture Industry Sustainability Programme“).